Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej

 • autor: Andrzej Janowski
 • wydanie: Warszawa 2012
 • ilość stron: 175
 • format: 20 x 28
 • oprawa: miękka broszurowa
 • Producent: Fraszka Edukacyjna
 • ISBN: 83-88839-60-8
 • W magazynie: 0 szt.
 • Dostępność: termin realizacji ok 14dni termin realizacji ok 14dni
 • Cena: 40,00 zł47,25 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
Nauczyciel, który chce skutecznie organizować wychowanie i nauczanie, musi znać swoich uczniów. Musi mieć informacje dotyczące nie tylko ich cech psychicznych, ale także warunków ich życia, sytuacji rodzinnej i środowiska, które na nich wpływa. Tematem książki jest zdobywanie przez nauczyciela informacji o wychowankach. W książce przedstawione są dziedziny życia ucznia, które powinny być przedmiotem poznania nauczyciela oraz podstawowe metody, które mogą mu ułatwić to poznanie. Książka zawiera również wskazówki dotyczące konstruowania prostych, praktycznych narzędzi niezbędnych nauczycielowi do uzyskania potrzebnych informacji. W części pierwszej książki omówiono dziedziny zdobywania informacji. W poszczególnych rozdziałach tej części wyodrębniono podrozdziały - hasła sygnalizujące podstawowe zagadnienia, o których nauczyciel powinien wiedzieć. Te zagadnienia to wybrane właściwości psychiczne uczniów, zjawiska zachodzące w zespole wychowanków, ich postawy, wartości i aspiracje, ich stosunek do nauki szkolnej, pozaszkolne zajęcia uczniów, ich środowisko społeczne, oraz zagrożenia narkotykami. Jest tu również uwzględnione poznawanie przez nauczyciela własnej pracy. W drugiej części książki przedstawione są metody zbierania informacji. Omówiony jest tu całokształt działań rozpoznawczych dotyczących uczniów, które powinien podejmować nauczyciel wyższych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Lektura odpowiednio dobranych fragmentów książki umożliwia skonstruowanie narzędzi badawczych do zbierania informacji o uczniu lub o zespole uczniowskim. Nauczyciel w części pierwszej wyszukuje interesujący go temat, na który chce zebrać informacje. Tu dowiaduje się, jakie narzędzie badawcze jest dla danego tematu najbardziej odpowiednie, i sięga do części drugiej książki, w której przedstawiona jest metoda konstruowania wybranego narzędzia i przeprowadzenia badania za jego pomocą. Uzyskuje w ten sposób wiarygodną informację, często niezwykle pomocną w działaniach wychowawczych.

Skrócony spis treści:
I. Dziedziny zdobywania informacji
1. Praca wychowawcza a zadobywanie informacji
2. Wybrane właściwości psychiczne uczniów
3. Zjawiska zachodzące w zespole wychowanków
4. Postawy, wartości, aspiracje uczniów
5. Stosunek uczniów do nauki szkolnej
6. Pozaszkolne zajęcia ucznia i jego środowisko społeczne
7. Odurzanie się uczniów. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące
8. Poznawanie przez nauczyciela własnej pracy
II. Metody zdobywania informacji
9. Obserwacja
10. Ankieta i wywiad
11. Skale ocen i metody socjometryczne
12. Inne metody

[źródło - strona wydawcy]